Järlåsa strand och kyrka

Om Järlåsa bibliotek

Föreningen Bibliotekets vänner i Järlåsa driver biblioteket ideellt. Biblioteket har fack-och vuxenlitteratur, talböcker och barn-och ungdomsböcker till utlåning.

Uppsala kommun bidrar med pengar till bokinköp, vilket gör det möjligt att varje år inköpa ny litteratur. Lämna gärna tips på intressanta böcker antingen via e-post, telefon eller direkt till biblioteket vid öppethållande.

Förutom att driva biblioteket anordnar föreningen olika kulturella aktiviteter i Järlåsa såsom författaraftnar i egen regi och musikaliska evenemang i samarbete med Musik i Uppland. Medel för ett kulturellt arrangemang kommande år har beviljats av Uppsala kommuns kulturnämnd. Tid och plats för aktiviteterna anslås på flera platser i Järlåsa samt på denna hemsida.

Vilka är vi?

Föreningen bibliotekets vänner i Järlåsa

Kerstin Koch, ordförande
Tage Fredriksson, sekreterare
Theodora Fredriksson, kassör
Birgitta Wande, revisor
Kristina Erlandsson-Persson, suppleant

Om Järlåsa

Järlåsa ligger i västra Uppland. Det består av stationssamhället, beläget vid järnvägen och riksväg 72 mot Sala, drygt 2,5 mil väster om Uppsala, och Järlåsa kyrkby 3 km norr om stationssamhället.

Kyrkbyn är den äldsta delen; namnet Jarlasum omnämns redan i slutet av 1200-talet. Det sägs att en mäktig hövding hade sin boplats på den rullstensås som här sträcker ut sig i nordlig-sydlig riktning och ortsnamnet har med största sannolikhet uppstått av orden jarl (=hövding, mäktig man) och asa (=ås). Här gick också huvudvägen Uppsala-Sala ända fram till 1930-talet.

Stationssamhället började utvecklas först 1906 då ett tågstopp infördes på Salabanan och en hållplats för gods-och persontrafik byggdes.

Nu bor cirka 1100 personer i Järlåsa om man inkluderar stationssamhället, kyrkbyn och närmast omgivande bebyggelse. Av dessa bor cirka 480 personer i stationssamhället.

Järlåsa ligger i en skogrik trakt med många sjöar. I närheten av Järlåsa ligger också Upplands högsta punkt , Hjortmossberget med höjden 111,6 m över havet.

För mer information om Järlåsa, aktiviteter, lokala företag och föreningar, besök Järlåsas anslagstavla på Facebook.

Öppettider

Öppet 14 - 16 på söndagar.

Stängt Pingstdagen den 5/6.
Stängt för sommaren
fr.o.m. 26/6 t.o.m. 14/8.

Aktiviteter

Årets aktiviteter under planering!

För att se vad vi har hittat på tidigare,
se fliken "Aktiviteter".

Kontakt

E-post: info [at] jarlasabibliotek.se

Telefon: 070-090 0347

Se karta från Google Maps