Järlåsa strand och kyrka

Historik

Bibliotekets vänner - den lokala kulturföreningen i Järlåsa

Astrid Lindgren

Järlåsa folkbibliotek har funnits i Järlåsa skola i flera decennier, som en filial till Stadsbiblioteket i Uppsala. Redan omkring 1990 ville de styrande politikerna stänga biblioteket, men starka protester från Järlåsaborna – ja t.o.m. Astrid Lindgren engagerade sig och kontaktade dåvarande kommundelschefen – gjorde att biblioteket fick vara kvar ännu en tid.

Bibliotekets vänner

När biblioteksfilialen trots protesterna skulle läggas ner 1993, bildades Bibliotekets vänner. Gruppen har sitt ursprung i dåvarande Järlåsa byalag och bildades av litteraturintresserade Järlåsabor, som menade att det var viktigt att behålla möjligheten att få låna böcker i ett lokalt bibliotek. Det beslutades att man med frivilliga krafter skulle fortsätta att hålla biblioteket öppet. Gruppen lyckades också få bidrag från Uppsala kommun för att köpa in ny litteratur, något som verkligen behövdes. Någon ny litteratur hade då inte tillkommit i hyllorna på flera år. Till en början köptes stora mängder böcker in under den årliga rean, för att fylla de luckor som fanns i bokinnehavet. Alla medlemmar i gruppen – genom åren sex till åtta personer samtidigt aktiva – deltog i urvalet av den litteratur som köptes in, och så görs det fortfarande. Numera är det i stort sett bara nyutkommen litteratur som köps in. År 2010 bildades den ideella föreningen Bibliotekets vänner i Järlåsa.

Nya nedläggningshot

Trots att biblioteket drivs helt ideellt, har det varit under hot om nedläggning flera gånger under årens lopp. År 2010 föreslog kulturnämnden att det årliga anslaget, en liten summa som används för att köpa in böcker, skulle dras in och att biblioteket skulle ersättas med en bokbuss som skulle komma åtta gånger per år. Utan anslag för ny litteratur skulle biblioteket förlora sin attraktion. Efter protester och ett möte mellan representanter för kulturnämnden och lokalbefolkningen, där det stod klart att medborgarna hellre ville ha kvar biblioteket, blev dock beslutet att fortsätta ge anslag så att verksamheten kunde fortsätta.

År 2015 blev det problem med lokalen, när Järlåsa skola behövde använda utrymmet där biblioteket är inrymt för andra ändamål. Att ha lokalen centralt i Järlåsa är en förutsättning för att låntagarna ska kunna besöka biblioteket. Efter protester i media, och en diskussion mellan skolan och föreningen, löste sig lokalfrågan och därför är biblioteket fortfarande kvar i samma lokal som tidigare.

All mediabevakning om Järlåsa bibliotek finns under fliken I pressen. Informera oss gärna via e-post om vi har missat någon artikel.

Kulturella aktiviteter

En del av de bidrag som erhållits från Uppsala kommun har gått till att anordna kulturella aktiviteter för Järlåsaborna. Vi har haft besök av författare, t ex Elsie Johansson, Inger Frimansson, Kjell Eriksson och Lotta Lundberg. Vid ett par tillfällen har det handlat om litterärt musikkafé med lokala musiker. På senare år har vi under försommarkvällar bjudit in en trubadur, som i Järlåsagården vid Strandsjön (utomhus vid vackert väder) låtit oss njuta av visor av Bellman, Dan Andersson, Nils Ferlin m fl.

Musik i Uppland

Bibliotekets vänner har även fungerat som medarrangör för Musik i Upplands och Uppsala kommuns Musikkarusell sedan 2005, och Järlåsaborna har på så sätt fått lyssna till högklassiga artister: The Real Group, Linnékvintetten och Jens Lundberg, Ale Möller Trio & Solo Cissokho, Hoven Droven, Mynta, Rigmor Gustafsson med Uppsala kammarsolister, Esbjörn Hazelius & Johan Hedin, Nils Landgren & Johan Norberg (Chapter Two), Mikael Samuelson & Mats Bergström, och många fler.

Öppettider

Öppet 14 - 16 på söndagar.

Stängt Pingstdagen den 5/6.
Stängt för sommaren
fr.o.m. 26/6 t.o.m. 14/8.

Aktiviteter

Årets aktiviteter under planering!

För att se vad vi har hittat på tidigare,
se fliken "Aktiviteter".

Kontakt

E-post: info [at] jarlasabibliotek.se

Telefon: 070-090 0347

Se karta från Google Maps