Järlåsa strand och kyrka

Om Järlåsa bibliotek

Föreningen Bibliotekets vänner i Järlåsa driver biblioteket ideellt. Biblioteket har fack-och vuxenlitteratur, talböcker och barn-och ungdomsböcker till utlåning.

Uppsala kommun bidrar med pengar till bokinköp, vilket gör det möjligt att varje år inköpa ny litteratur. Lämna gärna tips på intressanta böcker antingen via e-post, telefon eller direkt till biblioteket vid öppethållande.

Förutom att driva biblioteket anordnar föreningen olika kulturella aktiviteter i Järlåsa såsom författaraftnar i egen regi och musikaliska evenemang i samarbete med Musik i Uppland. Medel för ett kulturellt arrangemang kommande år har beviljats av Uppsala kommuns kulturnämnd. Tid och plats för aktiviteterna anslås på flera platser i Järlåsa samt på denna hemsida.

Vilka är vi?

Föreningen bibliotekets vänner i Järlåsa

Kerstin Koch, ordförande
Tage Fredriksson, sekreterare
Theodora Fredriksson, kassör
Birgitta Wande, revisor
Kristina Erlandsson-Persson, suppleant
Christina Jalstrand, suppleant
Marie Jalstrand, suppleant

Om Järlåsa

Järlåsa ligger i västra Uppland. Det består av stationssamhället, beläget vid järnvägen och riksväg 72 mot Sala, drygt 2,5 mil väster om Uppsala, och Järlåsa kyrkby 3 km norr om stationssamhället.

Kyrkbyn är den äldsta delen; namnet Jarlasum omnämns redan i slutet av 1200-talet. Det sägs att en mäktig hövding hade sin boplats på den rullstensås som här sträcker ut sig i nordlig-sydlig riktning och ortsnamnet har med största sannolikhet uppstått av orden jarl (=hövding, mäktig man) och asa (=ås). Här gick också huvudvägen Uppsala-Sala ända fram till 1930-talet.

Stationssamhället började utvecklas först 1906 då ett tågstopp infördes på Salabanan och en hållplats för gods-och persontrafik byggdes.

Nu bor cirka 1100 personer i Järlåsa om man inkluderar stationssamhället, kyrkbyn och närmast omgivande bebyggelse. Av dessa bor cirka 480 personer i stationssamhället.

Järlåsa ligger i en skogrik trakt med många sjöar. I närheten av Järlåsa ligger också Upplands högsta punkt , Hjortmossberget med höjden 111,6 m över havet.

För mer information om Järlåsa, aktiviteter, lokala företag och föreningar, besök Järlåsas anslagstavla på Facebook.

Öppettider

Tillfälligt stängt
p.g.a. ökad smittspridning

Istället erbjuds lån med
hemleverans!

Aktiviteter

Aktiviteter under planering

Kontakt

E-post: info [at] jarlasabibliotek.se

Telefon: 070-090 0347

Se karta från Google Maps